Wijkoverleggen onmisbaar: “Zo kunnen we het sportaanbod laten aansluiten op behoefte van het kind”

Sluit het sportaanbod van de Schoolsportvereniging nog aan bij de doelgroep? Bereiken we met onze promotie- en communicatiemiddelen voldoende ouders/verzorgers? En waar liggen nog kansen in de wijk? Met enige regelmaat organiseren we wijkoverleggen, zoals vorige week in Spangen en Bospolder-Tussendijken. Met gymdocenten, wijkcoördinatoren en andere samenwerkingspartners bespreken hoe we dan hoe we de kwaliteit van de Schoolsportvereniging kunnen verbeteren.

“In deze overleggen analyseren we de cijfers, hoeveel kinderen er lid zijn van welke school en sport, van het eerste halve schooljaar,” zegt projectcoördinator Laurens Verbaan, in dienst van Rotterdam Sportsupport. “In Spangen en Bospolder-Tussendijken hebben we gekeken waar nog extra ruimte is voor sportaanbod. Door dit op regelmatige basis te doen, kunnen we bijsturen om het sportaanbod zoveel mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van het kind. Zo hebben we bijvoorbeeld vorig schooljaar voetbal en karate toegevoegd aan het sportaanbod in Spangen.”

Ook analyseren we de doorstroming naar de reguliere sportvereniging en meten we per school de sportparticipatie. Verbaan: “Hierdoor hebben we in kaart welke specifieke doelgroepen we extra aandacht moeten geven. Dit doen we door de komende weken te investeren in het tweede promotiemoment, het uitdelen van de flyers aan de kinderen die nog niet lid zijn van een sportvereniging. De individuele aandacht van de gymdocent of wijkcoördinator voor het kind en ouder is daarin belangrijk. Ze kunnen daardoor een hoop vragen wegnemen en bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.”