Over de Schoolsportvereniging

De Schoolsportvereniging

Bij een Schoolsportvereniging komen de sportverenigingen naar de wijk om leerlingen direct na schooltijd training te geven op of nabij school. De kinderen krijgen les van clubtrainers en kunnen na een aantal proeftrainingen lid worden van de sportvereniging. Ze doen dan mee aan competities, toernooien en/of andere clubactiviteiten. De trainingslocatie blijft in de wijk totdat de kinderen er klaar voor zijn om door te gaan naar een eventuele hoofdlocatie van de vereniging. Als de sportaanbieder de gymzaal in de wijk als vaste locatie gebruikt, dan blijft dit de plek waar de kinderen trainen. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is de Schoolsportvereniging succesvol.

Samenwerken

Schoolsportvereniging is een project van Rotterdam Sportsupport. Binnen het project werken 74 (Lekker Fit!)-scholen, 65 sportaanbieders en verschillende welzijns- en wijkpartners samen. In 22 Rotterdamse wijken is een Schoolsportvereniging actief. De Schoolsportverenigingen worden aangestuurd door lokale coördinatoren die veelal ook de (Lekker Fit!)-gymdocent zijn op één van de scholen in de wijk. Een coördinator is het vertrouwde gezicht van de wijk, het lokale aanspreekpunt en motivator voor de kinderen en hun ouders, de sportaanbieders en de school zelf. Dankzij de Schoolsportvereniging waren in 2021 in totaal 3190 kinderen aangesloten bij een sportvereniging.

Voor wie is het?

De Schoolsportvereniging is voor de hele wijk. Of je nu wel of niet op een aangesloten school zit, ieder kind mag meedoen. Via de Schoolsportvereniging bieden we ruim 30 verschillende sporten aan. Per locatie worden gemiddeld zes verschillende sporten aangeboden. De doelgroep is basisschoolgroepen 2 tot en met 6. Kinderen uit de groepen 7 en 8 (of al eerder) stromen door naar de hoofdlocatie van de vereniging waar ze volledig opgaan in de vereniging en meedoen aan de competitie en toernooien.

Investeren in de toekomst

Wij geloven dat sporten en bewegen in verenigingsverband een positieve invloed heeft op de gezondheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. De kinderen (en ouders) die wij bereiken zullen zonder de aanwezigheid van een Schoolsportvereniging in de wijk, de weg naar de sportvereniging minder snel weten te vinden.

Naast het aanboren van een bron met (potentiële) nieuwe leden, is deelname aan een schoolsportvereniging een investering in de toekomst van een vereniging en levert de sportaanbieder een bijdrage aan een saamhorige en leefbare wijk. Bekijk op deze kaart de Rotterdamse wijken waar een Schoolsportvereniging actief is:

Kernwaarden

De Schoolsportvereniging verlaagt voor basisschoolkinderen (en hun ouders) drempels om structureel te (gaan) sporten. De volgende kernwaarden geven daaraan houvast en draagt de Schoolsportvereniging uit:

  • Betrouwbaarheid: de basisschool heeft een centrale rol. Hier werken kinderen dagelijks aan hun ontwikkeling en is voor hen en hun ouders een vertrouwde plek.
  • Structureel bewegen: De kans op langdurig sporten is het grootst wanneer een kind van jongs af aan via een sportvereniging (of anders georganiseerde aanbieder) sport.
  • Bereikbaarheid: De sporten worden in de buurt van school in een veilige omgeving aangeboden.
  • Kwaliteit: De sporttrainingen worden op kwalitatieve en verantwoorde wijze gegeven. De aangesloten verenigingen worden ondersteund door adviseurs, trainersbegeleiders en pedagogen van Rotterdam Sportsupport.
  • Plezier: Plezier in het sporten draagt bij aan het blijven bewegen. De gevarieerde trainingen sluiten aan op de beleving van de kinderen.
  • Vernieuwend: De Schoolsportvereniging heeft oog voor veranderingen in behoeften van het kind. We bewegen mee met de interesse in nieuwe en populaire sporten.
  • Veiligheid: We streven naar een zo veilig mogelijk sportklimaat, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Zo tekenen sportaanbieders een gedragscode, worden VOG’s opgevraagd en is er de mogelijkheid om cursussen en opleidingen te volgen.

Partners

Samen staan we sterker. Om zo veel mogelijk impact te hebben voor de stad werken wij niet alleen samen met scholen en verenigingen, maar ook met andere partners. Hieronder worden betrokken organisaties getoond en toegelicht.