2654 kinderen via SSV lid van sportvereniging

In totaal 2654 Rotterdamse basisschoolkinderen hebben het schooljaar 2018/2019 dankzij de Schoolsportvereniging bij een sportvereniging gesport. In totaal 566 van deze jonge sporters stroomden door naar de hoofdlocatie van de sportaanbieders.  

Het aantal doorstromers is met 566 kinderen hoger dan vorig schooljaar. Toen stroomden 80 kinderen minder door naar de hoofdlocaties van de sportverenigingen (het totaal aantal leden dat via de Schoolsportvereniging sport is gelijk gebleven). Het mooie resultaat is onder meer te danken aan het sportaanbod en de sportverenigingen. ‘We hadden het afgelopen schooljaar een groter aanbod van sporten ten opzichte van het jaar ervoor. En veel verenigingen zetten zich steeds actiever in om de leden aan hun club te binden’, aldus Maarten Niggebrugge, projectleider Schoolsportvereniging bij Rotterdam Sportsupport. ‘Dat is ook de kracht van de Schoolsportvereniging: wij blijven meegaan en inspelen op de ontwikkelingen in Rotterdam op sportgebied. Dat doen we samen met de partners: de scholen én de verenigingen.’ 

Meerwaarde van de Schoolsportvereniging

Ook de scholen zien de meerwaarde van de Schoolsportvereniging vaker in: kinderen blijven structureel sporten en ontwikkelen zich in positieve zin. Bovendien kunnen de scholen al 13,5 jaar bouwen op de kennis en het brede netwerk van Rotterdam Sportsupport. Daardoor kan de Schoolsportvereniging steeds worden doorontwikkeld, maar blijft het ook een vertrouwd concept. 

Vereniging in de wijk

Bij de Schoolsportvereniging komt de sportvereniging naar de wijk om leerlingen direct na schooltijd training te geven op of nabij school. De kinderen (groep 2 tot en met 6) krijgen les van clubtrainers. Na een aantal proeftrainingen kunnen ze lid worden van de sportvereniging. Uiteindelijk spelen ze mee in de reguliere competitie. De trainingslocatie blijft in de wijk totdat de kinderen er klaar voor zijn om door te gaan naar de hoofdlocatie van de vereniging. Vooral in wijken met weinig sportverenigingen of andere sportvoorzieningen is deze aanpak succesvol. 

Sportaanbod

Momenteel bestaan er 24 Schoolsportverenigingen in Rotterdam. Zo’n 70 scholen en maar liefst 70 sportverenigingen zijn aangesloten. Per Schoolsportvereniging worden gemiddeld vijf sporten aangeboden. De verenigingen promoten hun aanbod vaak zelf. Zo gaf Balrak Sport Consultancy het afgelopen jaar twee proeflessen op school om het kickboksaanbod te promoten in Delfshaven. Maar liefst 15 kinderen schreven zich in voor de trainingen. Nog een voorbeeld: Egelantier Boys sloot zich afgelopen schooljaar aan als sportaanbieder en wist in korte tijd meteen een team met voetballertjes samen te stellen in Carnisse. 

Toekomst vereniging

Naast het aanboren van een bron met (potentiële) nieuwe leden, is deelname aan een schoolsportvereniging een investering in de toekomst van een vereniging. Bovendien levert de sportaanbieder een bijdrage aan een samenhorige en leefbare wijk. De samenwerking tussen de school en de sportaanbieder zorgt ervoor dat er ook gestuurd kan worden op gedrag en sociale ontwikkeling.