Schoolsportvereniging groeit door

Het bereik van de Schoolsportvereniging groeit door. 3582 Rotterdamse basisschoolkinderen zijn in het schooljaar 2022-2023 via het project van Rotterdam Sportsupport lid van een sportvereniging geworden. Dat zijn 355 kinderen meer dan dezelfde periode vorig jaar. 2713 kinderen sporten wekelijks in de buurt van de school en 869 kinderen zijn wekelijks actief op de hoofdlocatie van de sportaanbieder.

De Schoolsportvereniging laat al een aantal jaren een mooie opwaartse lijn zien in het aantal sportende basisschoolkinderen. Inmiddels zijn er 79 scholen en ook 79 sportaanbieders in 38 sporttakken aangesloten bij het project. Ook scouting maakt inmiddels deel uit van het aanbod. Gymleerkrachten van de deelnemende scholen spelen een belangrijke rol in het enthousiasmeren van kinderen en ouders. Ook zorgen gymleerkrachten voor een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam als ouders de contributie niet kunnen betalen.

Pilot verbreding aanbod

In het afgelopen schooljaar zijn er vanuit een extra opdracht van de gemeente Rotterdam verschillende pilots gestart. Eén pilot is gericht op het uitbreiden van het sportaanbod in de wijken. De extra sporturen zorgen voor een groei in het aantal sporttakken en -locaties, waardoor meer kinderen in beweging kwamen. Projectleider Sonny Noordermeer: “De behoefte van het kind is voor ons vaak leidend. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld gekeken naar gymzalen waar niet of heel weinig sport geprogrammeerd was. Ik ben blij dat het verbreden van het sportaanbod in de wijken ervoor heeft gezorgd dat er meer kinderen via de Schoolsportvereniging lid zijn geworden van een sportvereniging.”

Sporttak

Gymleerkrachten hebben leerlingen, die nog geen lid waren van een sportvereniging, gevraagd welke sport ze graag zouden willen doen. Onder andere kickboksen bleek bij deze rondvraag zeer populair. “Daar hebben we het sportaanbod op aangepast door kickboksverenigingen extra sportlessen te laten verzorgen,” aldus Noordermeer.

Dans is binnen de Schoolsportvereniging de grootste sport. In totaal sporten 535 basisschoolkinderen via de Schoolsportvereniging bij één van de aangesloten sportaanbieders of zijn ze doorgestroomd naar de reguliere sportvereniging. De grootste groei in absolute aantallen vond plaats bij CrossFit (84 kinderen), judo (81 kinderen) en kickboksen (80 kinderen). In Pendrecht zijn de meeste kinderen bereikt. In totaal zijn daar 300 kinderen lid van de Schoolsportvereniging en 100 kinderen doorgestroomd naar de hoofdlocatie.