SSV: al 15 jaar de brug tussen onderwijs en sport

De Schoolsportvereniging slaat een waardevolle brug tussen onderwijs en sport, biedt kinderen een kans om zich via het verenigingsleven te ontwikkelen en draagt op meerdere vlakken bij aan het verhogen van de sportparticipatie én een bloeiende sportvereniging. Dit zijn de belangrijkste opbrengsten van 15 jaar Schoolsportvereniging. 

Na 15 jaar is de Schoolsportvereniging niet meer weg te denken uit Rotterdam. Dankzij dit project van Rotterdam Sportsupport sporten jaarlijks 3000 basisschoolkinderen op of rondom school via een sportaanbieder. De documentaire Een leven lang sporten – 15 jaar Schoolsportvereniging (te bekijken onderaan dit artikel) laat zien wat de Schoolsportvereniging betekent voor kinderen, hun ouders, de sportaanbieders, het onderwijs én de wijk. 

Barrières

In de documentaire, die ter ere van het jubilerende project is gemaakt, vertelt Lekker Fit!-leerkracht Mohamed Benziane over zijn rol als coördinator in Beverwaard. ‘De Schoolsportvereniging haalt de barrières weg die kinderen en ouders in deze wijk ervaren om niet te gaan sporten, zoals afstand of financiële belemmeringen. Tegelijkertijd krijgen sportaanbieders begeleiding. Zo kunnen zij deze doelgroep, die nog niet bekend is bij de vereniging, binnen houden als lid.’ 

Naar de wijk

De 22 Schoolsportverenigingen in Rotterdam bieden kinderen de kans om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het verenigingsleven. Een sportaanbieder komt naar de wijk en geeft op of rondom school training. De kinderen worden lid. Ze stromen door naar het reguliere aanbod van de sportvereniging, wanneer ze daar aan toe zijn. Dit kan zijn op een hoofdlocatie elders. De jonge aanwas vanuit de wijken draagt weer bij aan bloeiende sportverenigingen. 

Onderwijs

In de documentaire komen verder aan het woord: Chaimae Fadis en Jayda van Engel (bestuurslid en trainster van HC Feijenoord), wethouder Sven de Langen (o.a. sport), leden en (hulp)ouders van dansclub Free to Move, crossfitkids-trainer Sander Schuttevaar en Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport. Laatstgenoemde is sinds de start betrokken bij de Schoolsportvereniging. Lammens: ‘NOC*NSF riep destijds op om te komen met innovatieve ideeën om het verenigingsleven toekomstbestendig te maken. Het aantal leden liep terug, met name in grote steden en de krimpgebieden van Nederland. Als kinderen de weg naar de sportvereniging niet kunnen vinden, dan moeten we met de club naar het kind. Dat was onze gedachte. Zo hebben we de verbinding met het onderwijs gemaakt.’ 

Experiment

De Schoolsportvereniging werd één van de 13 proeftuinen van NOC*NSF. Rotterdam kreeg geld om het experiment op te zetten. ‘Na vier jaar bleken de resultaten in meerdere opzichten positief’, aldus Lammens. ‘De verenigingen kregen er meer leden bij, maar de impact bleek veel verder te gaan dan alleen de sportagenda. Het Rotterdamse college zei toen: dit is zo waardevol. Dit moeten we niet uit onze handen laten glippen. Wij zijn bijzonder dankbaar voor de (financiële) steun vanuit de gemeente en vele andere betrokkenen. Dit soort resultaten kun je alleen met elkaar bereiken.’ 

Verbinding

De Schoolsportvereniging slaat een belangrijke brug tussen sport en onderwijs. Zij zorgt er ook voor dat kinderen zich kunnen ontwikkelen via een vereniging. Maar daarnaast draagt het project bij aan vitale, veilige en toekomstbestendige verenigingen. Lammens: ‘Op basis van de succesformule van de Schoolsportvereniging leggen we nu ook de verbinding met sectoren als cultuur en scouting. En experimenteren we met sportvormen zoals Esports, freerunnen en multisport. Op die manier vergroten we de kansen van vele jonge Rotterdammers en bieden we een vruchtbare bodem voor jong talent.’

Bekijk hieronder de documentaire Een leven lang sporten -15 jaar Schoolsportvereniging.