Samenwerking SSV en scouting is waardevol

De samenwerking tussen Schoolsportvereniging Schiebroek en scoutingvereniging Albert Schweitzer Groep (ASG) werpt zijn vruchten af. Sinds begin dit schooljaar verwelkomde teamleider Marek Nootenboom een tiental nieuwe kinderen bij de welpenhorde. ‘Deze samenwerking is voor ons heel waardevol’.

Schoolsportvereniging (SSV) Schiebroek en scoutingvereniging Albert Schweitzer Groep sloegen in september de handen ineen. Voor beiden een win-win-situatie: kinderen kunnen via de SSV kiezen uit meer en ander aanbod en scouting ASG kan hiermee een nieuwe doelgroep werven.

Vriendschappen

De eerste ‘SSV-kinderen’ zijn inmiddels gesetteld binnen de welpenhorde, de groep met kinderen van 6 tot 10 jaar. Ze hebben nieuwe vriendschappen gemaakt en, uiteraard, voor het eerst fikkie gestookt. ‘Kinderen mogen vier keer gratis meedoen’, legt teamleider Marek Nootenboom uit. ‘We laten ze zien wat scouting is, dat bestaat uit onder meer sport- en spelactiviteiten, overleven in de natuur en speurtochten. Begin dit schooljaar hadden 20 leerlingen daar wel oren naar. Daarvan zijn er nu 10 blijven hangen als lid. Twee of drie twijfelen nog om lid te worden.’

Richten op de wijk

Dat de aanwas meteen groot was (ter indicatie: de groep heeft 40 tot 45 jeugdleden), had Nootenboom niet verwacht. Hij ziet de samenwerking met de Schoolsportvereniging dan ook als waardevol. ‘Met de SSV richten we ons nog beter op de wijk. Dat de school betrokken is in het project heeft een grote meerwaarde. De coördinator (gymleerkracht red.) helpt bij het werven van kinderen. Hij geeft een extra zetje door een kind dat al eens is geweest te vragen: ga je nog een keer?’

Ledenwerving scouting

Om heel intensief in te zetten op ledenwerving heeft de groep niet genoeg mankracht. Nootenboom: ‘wij zijn wel vaak aanwezig op wijkactiviteiten, zoals Koningsdag, maar daar zijn kinderen moeilijk te bereiken. Het levert nauwelijks leden op. Samenwerking met de Schoolsportvereniging heeft meer resultaat.’

Nieuwe doelgroep

De samenwerking tussen de SSV en scouting ASG komt niet uit de lucht vallen. Sinds twee jaar ondersteunt Rotterdam Sportsupport naast sportverenigingen ook scoutinggroepen. Verenigingsconsulent Bianca Post begeleidt scoutinggroepen bij hun uitdagingen en samen met de groepen zoekt ze naar nieuwe kansen. ‘Zo hebben we toch een heel nieuwe doelgroep weten aan te boren’, aldus Nootenboom. ‘Het zijn kinderen die zonder een project als de Schoolsportvereniging waarschijnlijk niet bij ons waren aangesloten.’

Ouderbetrokkenheid

Waar komende tijd de aandacht naartoe gaat is ouderbetrokkenheid, laat de teamleider weten. ‘Want ook voor de ouders geldt: zij zijn nog niet bekend met scouting en hebben nauwelijks idee van wat hun kinderen bij ons doen. Nu de coronamaatregelen voorbij zijn willen we meer doen om de ouders te bereiken, zoals ouder-kind weekenden.’

Ontwikkeling door scouting

Nootenboom hoopt dat voor deze kinderen een mooie scoutingcarrière in het verschiet ligt, net zoals dat bij hem het geval is. ‘Ik begon op jonge leeftijd en heb zoveel aan scouting te danken. Ik heb vriendschappen voor het leven gemaakt en mezelf erg ontwikkeld dankzij de verantwoordelijkheden die ik kreeg. Dat gun ik deze kinderen ook.’