Pilot uitgelicht: extra sporturen voor het voortgezet onderwijs

In het schooljaar 2022/2023 start de Schoolsportvereniging (SSV) met verschillende pilots. Eén daarvan is het organiseren van sporturen voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Met deze pilot zetten we in op de doorontwikkeling van de Schoolsportvereniging en willen we 12- en 13-jarigen, die extra vatbaar zijn om te stoppen, in beweging houden. In een aantal gebieden is deze pilot onlangs al gestart.

Met de SSV organiseren we in de wijk sportactiviteiten voor de basisschoolleerlingen. Door het sportaanbod in de wijk te organiseren kunnen kinderen dichtbij huis in een vertrouwde omgeving deelnemen aan het verenigingsaanbod. Het doel is om de kinderen vervolgens door te laten stromen naar de hoofdlocatie van een vereniging of sportaanbieder. Voor sommige kinderen is het om uiteenlopende redenen niet mogelijk om door te stromen naar een hoofdlocatie. Bijvoorbeeld omdat de sportaanbieder geen hoofdlocatie heeft of omdat de reisafstand te ver is. Voor deze kinderen en sporttakken willen we het sportaanbod dichtbij huis blijven organiseren, zodat het voor het kind aantrekkelijker en realistischer is om lid te blijven van de sportvereniging.
         Onderzoek toont aan dat veel kinderen stoppen met sporten als ze de stap naar het voortgezet onderwijs maken. “Het is een spannende periode wanneer kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan. We zien dat sporten dan soms geen prioriteit meer heeft en dan stoppen veel kinderen helaas,” aldus projectleider Sonny Noordermeer. “Dat willen we graag veranderen door het sportaanbod in de vertrouwde omgeving, dichtbij huis te blijven organiseren. Met deze pilot onderzoeken we daarom hoe we voorkomen dat deze groep kinderen hun lidmaatschap opzegt.”

Hoe werkt de pilot?    

Er zijn drie sportaanbieders/verenigingen betrokken bij de pilot: Balrak Sport Consultancy (kickboksen), Abdel-Kwan (taekwondo) en LekkerFit met Sander (crossfit). In totaal verzorgen zij zes extra VO-uren voor kinderen uit groep 8. Deze groepen bestaan uit kinderen van dezelfde leeftijd – lagere groepen doen niet mee – waardoor het sportniveau beter aansluit bij de deelnemers. Als ze volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan, blijven ze nog steeds sporten in deze VO-uren en wordt de groep aangevuld met kinderen die in dat schooljaar in groep 8 zitten.  
      Met de pilot werken we gebiedsgericht. Dit houdt in dat het sportaanbod van dezelfde sporttakken wordt georganiseerd op één of twee centrale plekken in de gebieden Charlois, IJsselmonde en Feijenoord.  Noordermeer: “Aangezien we met deze pilot alleen leden uit groep 8 willen bereiken voegen we de leden vanuit dezelfde sporttakken uit verschillende wijken samen op één centrale plek in het gebied. Hierdoor kan de vereniging het uur makkelijker draaien aangezien de groep groter wordt. Zo ontmoeten de kinderen ook leeftijdsgenoten vanuit andere wijken, wat goed is voor de sociale ontwikkeling van het kind.

Keep Youngsters Involved    

De aangesloten sportaanbieders en wijkcoördinatoren krijgen ondersteuning van Rotterdam Sportsupport. Met het project Keep Youngsters Involved bieden we handvatten voor professionals en verenigingen die werken met jongeren om jongeren te (blijven) motiveren. Een onderdeel van de pilot is ook een ‘exitgesprek’ om te achterhalen wat de belangrijkste redenen zijn voor de kinderen om te stoppen met sporten als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Noordermeer: “De pilot is geslaagd als de kinderen die dit schooljaar in het VO-uur zitten daar volgend school jaar ook zitten als ze naar het voortgezet onderwijs gaan, aangevuld met nieuwe kinderen uit groep 8..”

Meer weten over pubers betrokken houden bij je sportvereniging? Luister dan deze podcast van Rotterdam Sportsupport.