Pendrecht intensief aan de slag met trainerschap

De Schoolsportvereniging streeft naar kwalitatief goed sportaanbod. Daarom werkt het project intensief samen met verenigingsconsulenten en pedagogen van Rotterdam Sportsupport. Bart van Wensen van Kinderfaculteit Pendrecht volgde de cursus ‘4 inzichten over trainerschap’ en geeft nu de zelf de cursus aan de trainers binnen Schoolsportvereniging Pendrecht.

Bart van Wensen is projectleider bij de Kinderfaculteit Pendrecht. Deze organisatie verzorgt naschools aanbod in de wijk Pendrecht. De Schoolsportvereniging werkt al jaren met de Kinderfaculteit samen om een afwisselend en breed sportaanbod voor basisschoolkinderen in de wijk aan te kunnen bieden. Bart werd door verenigingsconsulenten Frank Vermeulen en Stephan Vos van Rotterdam Sportsupport opgeleid om zelf de cursus ‘4 inzichten over trainerschap’ te kunnen geven. Dat doet hij nu met regelmaat voor de trainers en docenten die in Pendrecht les geven.

Waarom heb jij de cursus 4 inzichten gevolgd?

‘Ik wilde weten wat de inhoud was voor onze trainers binnen Schoolsportvereniging Pendrecht. Tijdens de cursus kwam ik erachter dat de ‘4 inzichten’ toepasbaar is voor alle trainers en docenten, ongeacht de ervaring of achtergrond.’


Wat is de meerwaarde dat jij nu de cursus zelf kan geven aan de trainers in Pendrecht?

‘Wij hebben de 4 inzichten onderdeel gemaakt van ons DNA. Alle trainers en docenten binnen de Kinderfaculteit volgen de basistraining, zowel de culturele en educatieve docenten als de sporttrainers. Omdat ik samen met mijn collega de training geef, kunnen we de inhoud ook echt eigen maken en iedereen dezelfde basis meegeven. Vanuit de basistraining blijven de 4 inzichten een actueel thema, bijvoorbeeld tijdens lesobservaties en verdiepingstrainingen.’


Wat levert het de trainers van Pendrecht op?

‘De 4 inzichten zijn een ideale spiegel. Het zorgt voor bewustwording van het eigen handelen als professional of vrijwilliger. Geen hogere wiskunde, maar zelfreflectie op ieder zijn/haar individuele niveau. Ook om te constateren dat je eigenlijk (onbewust bekwaam) al heel veel doet om jouw lessen in een veilige, prettige sfeer te laten verlopen en van daaruit kinderen iets te kunnen leren/meegeven.’


Welke voordelen brengt het jou?

‘Het levert mij als projectleider een goed beeld op van de kennis, ervaring en achtergrond van onze docenten. Dat helpt vervolgens enorm om ze goed te kunnen begeleiden binnen ons lesaanbod. Wat heeft die specifieke docent nodig? Wie zou graag willen verdiepen op een bepaald thema? Zijn er mooie voorbeelden van good practices binnen ons programma? 

Daarnaast heeft het ook mij meer bewustwording gegeven tijdens mijn eigen lesgeven. Want ook voor mij als ervaren vakleerkracht zijn er altijd elementen die je wel kent, maar nog beter, vaker en structureler zou kunnen toepassen.

Over de ‘4 inzichten over trainerschap

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn de vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijgen trainers handvatten om hun sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.