Ouder-kind training stimuleert ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is bij elke sportaanbieder een belangrijk thema. Voor een sportaanbieder werkt het zoveel makkelijker als de kinderen ouders hebben die betrokken zijn bij het sporten van het kind. Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren heeft de Schoolsportvereniging met alle sportaanbieders afgesproken dat zij vanaf nu jaarlijks ouder-kind trainingen organiseren.

Denk alleen al aan het invullen van een inschrijfformulier… Als de ouder niet komt kijken bij de training, dan wordt het inschrijfformulier meegegeven aan het sportende kind. Dit formulier verdwijnt in een jaszak of tas en wordt bij thuiskomst vergeten. Als het formulier wel goed aan komt heb je soms te maken met hele andere problemen. Een ouder die bijvoorbeeld de Nederlandse taal onvoldoende beheerst heeft geen idee wat hij/zij met het inschrijfformulier aan moet en de trainer kan dit ook niet toelichten als de ouder niet komt opdagen.

Ouderbetrokkenheid

Gelukkig zien we bij heel veel lessen veel ouders langs de kant zitten om hun kind te zien sporten. Er zijn helaas ook veel voorbeelden, waar de ouder nooit komen kijken. Het sportende kind, wordt dan bijvoorbeeld door een broer of zus naar de training gebracht of komt zelf. Dit zijn vaak de kinderen die na tien keer meetrainen nog steeds het inschrijfformulier niet hebben ingeleverd. Voor sportaanbieders is dit een lastig dilemma. De ZZP’ers en stichtingen hebben de contributie nodig om de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren.

Ouder-kind trainingen

Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren hebben we met alle sportaanbieders afgesproken dat zij vanaf nu jaarlijks ouder-kind trainingen organiseren. Verenigingen die dit al deden geven aan dat dit een heel positief effect heeft op de binding tussen het kind en de sportaanbieder. Alle sportaanbieders reageerden heel positief. Wij hebben sinds de start van het schoolseizoen heel veel promotie van ouder-kind trainingen voorbij zien komen. Om ook de ouders te bereiken die niet komen kijken bij de training maken we gebruik van het netwerk van onze aangesloten scholen. Zij kunnen de ouders attenderen op het belang van het komen kijken bij de sporttraining en nu dus ook de ouder-kind training!