De meeste Rotterdamse kinderen die via de Schoolsportvereniging (SSV) sporten kunnen weer bij hun club terecht. Zo’n 75 procent van de SSV-sportaanbieders hebben de activiteiten hervat of doen dit komende week. Uiteraard gebeurt dit volgens de opgestelde richtlijnen.

Dichtbij huis

Van de 61 bij de Schoolsportvereniging aangesloten sportaanbieders zijn 45 weer begonnen met training geven of starten daar komende week mee. Dat betekent dat duizenden Rotterdamse basisschoolkinderen weer dichtbij huis in hun eigen wijk kunnen sporten en bewegen.

Buiten sporten

Sinds 28 april mag jeugd weer onder voorwaarden buiten sporten. Omdat de trainingslocaties van de 24 Schoolsportverenigingen in de meeste gevallen op of rondom school zijn, konden veel lessen pas na de meivakantie weer van start gaan.

Richtlijnen

Wij zijn verheugd dat zo veel sportaanbieders op zo’n korte termijn na de vakantie alles in het werk hebben gesteld om de trainingen voor de SSV-kinderen weer te laten plaatsvinden. Voor een aantal verenigingen betekent het niet alleen dat er rekening gehouden moet worden met de richtlijnen die zijn opgesteld om weer te kunnen sporten. Ook moeten zij hun trainingen anders inrichten, omdat ze op een buitensportaccommodatie plaatsvinden.

De meeste clubs die de SSV-trainingen nog niet hebben hervat geven aan (nog) niet in de mogelijkheid te zijn om buiten sporttraining te geven. Zij starten op een later moment.

Info

Voor actuele ontwikkelingen rondom sport en corona in Rotterdam kun je terecht op de website van Rotterdam Sportsupport. Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15.