Nu het coronavirus ook in Nederland is geconstateerd, speelt de vraag op of dit gevolgen heeft voor de sport(verenigingen) in Rotterdam.

Verenigingen die vragen hebben over het doorgaan van wedstrijden en evenementen kunnen hiervoor de site en sociale media van hun sportbond raadplegen. De sportbonden laten zich op hun beurt adviseren door het RIVM en NOC*NSF.

##

Basishygiëne

We raden sporters, vrijwilligers en toeschouwers aan een goede basishygiëne te hanteren. Het RIVM heeft het volgende advies uitgebracht:

  • Was je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Probeer het aanraken van je neus, mond en ogen te beperken.
  • Meer informatie lees je op de site van het RIVM.

##

Wil je als vereniging meer doen?

  • Bespreek met de tegenstander hoe je samen omgaat met het schudden van handen rond de wedstrijd.
  • Zorg voor alcoholdesinfectie bij de wasbakken op jouw vereniging.
  • Maak deurklinken en andere attributen die door vele handen gaan wat vaker schoon.
  • Communiceer de adviezen rond basishygiëne via jouw clubkanalen.